D’jarai All Day là dòng cà phê 100% hạt Arabica chất lượng cao, được rang mộc hoàn toàn bằng máy… 95.000175.000
Tại D’jarai coffee, bạn được quyền yêu cầu phối trộn tỷ lệ hạt café Arabica – Robusta chất lượng cao… 95.000175.000
D’jarai Late Night là dòng cà phê 100% hạt Robusta chất lượng, được rang xay mộ hoàn toàn bằng máy… 80.000150.000
D’jarai early morning được phối trộn theo tỷ lệ vàng giữa những hạt cà phê rang mộc Arabica và robusta… 80.000150.000
Cà phê đặc sản Panama là dòng cà phê rang mộc sử dụng những hạt cà phê arabica đến từ… 300.000600.000
Cà phê đặc sản Kenya là dòng cà phê rang mộc sử dụng những hạt cà phê arabica đến từ… 275.000550.000
Cà phê đặc sản Ethiopia là dòng cà phê rang mộc sử dụng những hạt cà phê arabica đến từ… 250.000500.000
D'JARAI LIMITED là dòng cà phê rang mộc sử dụng những hạt cà phê đặc sản của Việt Nam.Những hạt… 150.000300.000