Showing all 4 results

D'JARAI LIMITED là dòng cà phê rang mộc sử dụng những hạt cà phê đặc sản của Việt Nam.Những hạt… 150.000300.000
Cà phê đặc sản Ethiopia là dòng cà phê rang mộc sử dụng những hạt cà phê arabica đến từ… 250.000500.000
Cà phê đặc sản Kenya là dòng cà phê rang mộc sử dụng những hạt cà phê arabica đến từ… 275.000550.000
Cà phê đặc sản Panama là dòng cà phê rang mộc sử dụng những hạt cà phê arabica đến từ… 300.000600.000
0906678801