Showing all 4 results

Tại D’jarai coffee, bạn được quyền yêu cầu phối trộn tỷ lệ hạt café Arabica – Robusta chất lượng cao… 95.000175.000
D’jarai All Day là dòng cà phê 100% hạt Arabica chất lượng cao, được rang mộc hoàn toàn bằng máy… 95.000175.000
D’jarai early morning được phối trộn theo tỷ lệ vàng giữa những hạt cà phê rang mộc Arabica và robusta… 80.000150.000
D’jarai Late Night là dòng cà phê 100% hạt Robusta chất lượng, được rang xay mộ hoàn toàn bằng máy… 80.000150.000
0906678801